Výroba raznice „štočku“ – ražba loga 4

Výroba raznice "štočku" - ražba loga